Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fhghjgfdk
3304 6a6e 390
fhghjgfdk
3440 b62f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabeautifull-lie beautifull-lie
fhghjgfdk
To zajebista dziewczyna, pilnuj jej. Pilnuj jej, mówię ci, bo takie łatwo się traci.
— Jakub Żulczyk - "Wzgórze psów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
fhghjgfdk
7365 4786 390
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viaou ou
fhghjgfdk
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaou ou
fhghjgfdk
6604 0f61 390
Reposted fromkaraibski karaibski viascorpix scorpix
fhghjgfdk
nie pozwól, by ktoś mi Cię zabrał
fhghjgfdk
fhghjgfdk
3458 cacb 390


Nic, naprawdę nic nie pomoże
jeśli Ty nie pomożesz dziś miłości.
fhghjgfdk
zrobiłam to (wszystko) z miłości.
— czy to możliwe?
fhghjgfdk
5351 fa33 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaszydera szydera
fhghjgfdk
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viaxoxou xoxou
2919 09bc 390
fhghjgfdk
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viaruinyourday ruinyourday
fhghjgfdk
5818 be7d 390
chaos. i moje paranoje.
Reposted fromoutcat outcat viahunsert hunsert
fhghjgfdk
Bratnia dusza to ktoś, kto rozumie Cię lepiej niż ktokolwiek inny, kocha Cię bardziej niż ktokolwiek inny, będzie przy Tobie zawsze, bez względu na wszystko.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawoundedsoul woundedsoul
fhghjgfdk
Jesteś moim pierwszym.. moim pierwszym wszystkim.
— Colleen Houck
fhghjgfdk
7495 1b38 390
Reposted fromnlght nlght viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl